สร้างชุมชนพอเพียง

สร้างชุมชนพอเพียง

ถาวรเมดไลน์สนับสนุนพนักงานให้ดำเนินตามรอยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดตั้งกองทุนพนักงานขึ้นด้วยเงินเริ่มต้น 10,000 บาท และจัดสรรที่ดินส่วนหนึ่งภายในบริเวณบ้านพักพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้เพาะปลูกพืชเพื่อบริโภคและเลี้ยงสัตว์  การจัดตั้งกองทุนพนักงานนั้น บริษัทให้พนักงานบริหารจัดการกองทุนเอง โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ด้านได้แก่

  1. กองทุนเพื่อการดำรงชีพของพนักงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้จับกลุ่มทำกิจกรรมอันจะทำให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น และลดรายจ่ายประจำวันของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีเงินเหลือสำหรับการออกมมากขึ้น กองทุนเพื่อการดำรงชีพ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น ด้าน ได้แก่
    • กลุ่มซื้อมาขายไป
    • กลุ่มขยะรีไซเคิล
    • กลุ่มเกษตร
  1. กองทุนสัจจะออมทรัพย์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของพนักงานและเพื่อให้พนักงานมีแหล่งเงินกู้ในกรณีฉุกเฉินจากกองทุน โดยไม่ต้องไปทำการกู้นอกระบบ

ผลการดำเนินงานของทั้งสองกองทุน ทำให้เกิดเงินรายได้เพื่อนำมาเป็นสวัสดิการเสริมแก่พนักงาน เกิดเงินหมุนเวียนในการใช้จ่ายประจำวันของพนักงาน และเกิดผลกำไรจากการออกและให้กู้ถึง 5.8 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2554

ถาวรเมดไลน์ยังคงสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนทั้ง กองทุน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวพนักงานทั้งในด้านผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงาน

Posted in ข่าวสาร.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *