เกี่ยวกับเรา

เราคือห้างหุ้นส่วนจำกัดถาวรเมดไลน์ จดทะเบียนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนเลขที่ นบ.3882 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2539  เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มเกลือแร่ผงยี่ห้อ ตองเค (TONK-K) สตรองเค (STRONK-K) และ โอร่าซาลาย (ORA-SALINE)  นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์จำนวนหลายรายการ

 

We are Thavorn Medline Ltd. Partnership is manufacturer and distributor of electrolyte beverage ‘TONK-K’ brand , ‘STRONK-K’ brand and ‘ORA-SALINE’ brand. Furthermore, we are also a distributor of pharmaceutical products and medical supplies.